O NAS 

 

      mgr Karina Rudnicka    

 

 

 

 

 

 

 

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Krakowską Szkołę   Psychoterapii w Nurcie Integracyjnym. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Stowarzyszeniu Więź, Placówce Caritas, Poradni Zdrowia Psychicznego MSWiA, Poradni Zdrowia Psychicznego "Pracownia", Oddziale Psychiatrycznym Szpitala "Zdroje", Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pracuje w nurcie integracyjnym, korzystając głównie z podejścia psychodynamicznego, systemowego oraz poznawczo-behawioralnego, dzięki czemu dostosowuje sposób pracy indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta.

   W pracy kieruję się kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty. Poddaje się          systematycznej superwizji grupowej oraz indywidualnej. Podnoszę swoje kwalifikację biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

Wykształcenie:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej- 4,5 letni kurs psychoterapii integralnej

Uniwersytet Szczeciński- kierunek psychologia kliniczna

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej- podyplomowe studia Przygotowanie Pedagogiczne

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej- kierunek administracja publiczna

Obecnie biorę udział w szkoleniu Psychotraumatologia praktyczna organizowanym przez Pomorskie Centrum Psychotraumatologi

mgr Marta Smolińska

  Absolwentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie na kierunku psychologia (specjalności kliczniczej i seksuologicznej).   Psychoterapeutka w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Crescentia. Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej.  Posiada doświadczenie w zakresie udzialania pomocy psychologicznej pracownikom korporacji oraz ich rodzinom. Będąc psychologiem szkolnym pracowała z trudną młodzieżą. Prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą od 14 r.ż.

Wykształcenie:

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie- psychologia ( kliniczna i seksuologia)

Szkoła Psychoterapii Crescentia- psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

mgr Justyna Morawska

  Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego o specjalności klinicznej. Ukończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuję w podejściu eklektycznym, łącząc podejścia różnych nurtów psychoterapeutycznych: ericksonowskie, systemowe, psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne i inne. Metody mojej pracy dostosowuje do indywidualnych potrzeb klienta. Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacji w atestowanej i akredytowanej 5-letniej Szkole Psychoterapii PTP Wielkopolskigo Instytutu Psychoterapii. Uczestniczę w 2-letnim kursie w zakresie leczenia traumy rozwojowej metodą NARM (NeuroAffective Relational Model) Instytutu Terapii Psychosomatycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Odbyłam staż w SPS ZOZ "Zdroje" na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. W ramach wolontariatu przeprowadzałam warsztaty o tematyce psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Swoją wiedzę aktualizuje na kursach i szkoleniach. Regularnie korzystam z superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty, superwizora SNP PTP.

Wykształcenie:

Uniwersytet Szczeciński - psychologia ( kliniczna).

Wielkopolski Insytut Psychoterapii- psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

Insytut Terapii Psychosomatycznej- szkolenie NARM ( NeuroAffective Relational Model )