tel. 575 408 788

FB

FB

Karina Rudnicka-Milewicz

co to jest psychoterapia i co powoduje zmianę?

Psychoterapia jest metodą leczenia chorób psychicznych, zaburzeń emocjonalnych czy somatycznych za pomocą oddziaływań psychologicznych. Polega na rozmowie pomiędzy pacjentem a terapeutą. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na przebieg terapii jest relacja pojawiająca się pomiędzy pacjentem a terapeutą. Osoba potrzebująca pomocy w atmosferze szacunku, zaufania i akceptacji, może przyglądać się sobie, swoim dotychczasowym nieadaptacyjnym mechanizmom radzenia sobie i przeżywania, a pod wpływem terapii w bezpiecznych warunkach modyfikować je na takie, które będą przynosiły długoterminowe korzyści