psychoterapia dzieci i młodzieży

 

"dzieciństwo to miejsce gdzie mieszka się całe życie" - Rosa Montero

 

Dzieciństwo nas kształtuje. Wiemy, jak ważny jest to okres i w jaki sposób przekłada się na nasze dorosłe życie. Oferujemy wsparcie psychologiczne i psychoterapię dzieci i młodzieży. Jeśli Twoje dziecko jest do 12 r.ż. na pierwszą konsultację zapraszamy rodziców. Młodym adolescentom od 13 r.ż. proponujemy pierwsze spotkanie z rodzicami. Pomagamy dzieciom i młodzieży mającymi trudności natury emocjonalnej, problemy z identyfikacją płciową, zaniżoną samooceną czy autodestrukcyjnymi zachowaniami.  W myśl zasady, że rodzic jest pierwszym i najważniejszym terapeutą w życiu dziecka, współpracujemy jednocześnie z rodzicami, podnosząc ich kompetencje rodzicielskie, ucząc sposobów komunikacji z dzieckiem oraz radzenia sobie ze swoimi oraz dziecka emocjami. W pracy łączymy kierunki terapeutyczne, wykorzystując zarówno terapeutyczną rozmowę, jak i kreatywne techniki pracy z elementami gier i zabaw, pracy wyobrażeniowej, czy relaksacji.

 

 

 

 

 

psychoterapia dorosłych

"Ty masz skrzydła. Mamy narzędzia, które pomogą Ci je rozwinąć."

 

co to jest psychoterapia i co powoduje zmianę?

Psychoterapia jest metodą leczenia chorób psychicznych, zaburzeń emocjonalnych czy somatycznych za pomocą oddziaływań psychologicznych. Polega na rozmowie pomiędzy pacjentem a terapeutą. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na przebieg terapii jest relacja pojawiająca się pomiędzy pacjentem a terapeutą. Osoba potrzebująca pomocy w atmosferze szacunku, zaufania i akceptacji, może przyglądać się sobie, swoim dotychczasowym nieadaptacyjnym mechanizmom radzenia sobie i przeżywania, a pod wpływem terapii w bezpiecznych warunkach modyfikować je na takie, które będą przynosiły długoterminowe korzyści