mgr Marta Smolińska

  Absolwentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie na kierunku psychologia (specjalności kliczniczej i seksuologicznej).  Psychoterapeutka w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Crescentia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywałam podczas stażu w SPS ZOZ „Zdroje” na oddziale Psychiatrycznym Dziennym oraz oddziale Opiekuńczo-Leczniczym. Podczas wieloletniej współpracy z korporacjami zarządzałam zespołami, rekrutowałam i udzielałam wsparcia psychologicznego pracownikom i ich rodzinom. Prowadziłam szkolenia motywacyjne oraz integracyjne. Pracowałam w klubach sportowych, prowadząc szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, motywacji oraz w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Będąc psychologiem szkolnym pracowałam z trudną młodzieżą w formie rozmów indywidualnych oraz warsztatów, również dla nauczycieli. Obecnie pracuję w placówkach terapeutycznych prowadząc psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym dla dorosłych, młodzieży oraz par.

Ukończyłam szkolenia z zakresu pracy z dorosłymi i dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz Zespołem Aspergera/spektrum autyzmu. Swoją wiedzę aktualizuje na kursach i szkoleniach. Pracuję pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów PTTB.

W swojej pracy pomagam między innymi osobom zmagającym się z depresją, lękiem, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, niskim poczuciem własnej wartości. Wspieram także osoby, które chcą poprawić jakość swojego życia oraz zdecydowane lepiej poznać siebie i swoje potrzeby.

 

Wykształcenie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie- psychologia ( kliniczna i seksuologia)

Szkoła Psychoterapii Crescentia- psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

 

 

 

 

 

mgr Karina Rudnicka 

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Krakowską Szkołę   Psychoterapii w Nurcie Integracyjnym. 

Doświadczenie zdobywałam m.in. w

 • Stowarzyszeniu Więź,
 • Placówce Caritas,
 • Poradni Zdrowia Psychicznego MSWiA,
 • Poradni Zdrowia Psychicznego "Pracownia",
 • Oddziale Psychiatrycznym  "Zdroje",
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 

Pracuje w nurcie integracyjnym, korzystając głównie z podejścia psychodynamicznego, systemowego oraz poznawczo-behawioralnego, dzięki czemu dostosowuje sposób pracy indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta.

Wykształcenie:

Obecnie biorę udział w szkoleniu Psychotraumatologia praktyczna organizowanym przez Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej- 4,5 letni kurs psychoterapii integralnej

Uniwersytet Szczeciński- kierunek psychologia kliniczna

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej- podyplomowe studia Przygotowanie Pedagogiczne

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej- kierunek administracja publiczna

 

 

 

mgr Justyna Morawska 

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego o specjalności klinicznej. Ukończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuję w podejściu integracyjnym, łącząc podejścia różnych nurtów psychoterapeutycznych: ericksonowskie, systemowe, psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne i inne. Metody mojej pracy dostosowuje do indywidualnych potrzeb klienta. Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacji w atestowanej i akredytowanej 5-letniej Szkole Psychoterapii PTP Wielkopolskigo Instytutu Psychoterapii. Uczestniczę w 2-letnim kursie w zakresie leczenia traumy rozwojowej metodą NARM (NeuroAffective Relational Model) Instytutu Terapii Psychosomatycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w

 • Poradni Zdrowia Psychicznego,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Odbyłam staż w SPS ZOZ "Zdroje" na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
 • W ramach wolontariatu przeprowadzałam warsztaty o tematyce psychologicznej dla dzieci i młodzieży,
 • Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.   

           

Swoją wiedzę aktualizuje na kursach i szkoleniach. Regularnie korzystam z superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty, superwizora SNP PTP.

 

 

zespół Przystani

 

 

Tworzymy kameralny zespół psychoterapeutów. Nasza praca jest naszą pasją. Stale podnosimy swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i korzystając z superwizji.  Dobro pacjenta jest dla nas najważniejsze, do każdego podchodzimy indywidualnie, przestrzegamy standardów i etyki pracy zawodu psychologa i psychoterapeuty. Jesteśmy wolni od wszelkich uprzedzeń i dyskryminacji, tworząc bezpieczną przystań dla każdej osoby.